Betaling:

Na inschrijving, ontvang je een bevestiging van deelname aan de cursus of workshop. Je dient het volledige cursusgeld, o.v.v. naam en woonplaats en soort smeedcursus, voor aanvang van de cursus of workshop over te maken op rekening: 42.68.53.180 t.n.v. M. van der Woerd te Breda. Aanmelding geschied voor de gehele duur van de cursus c.q. workshop.

Gemiste lessen

Gemiste lessen, kunnen niet buiten de cursus periode worden ingehaald en worden niet gerestitueerd.

Afmelding cursus of workshop

Bij onvoldoende aanmelding voor een cursus of workshop wordt de cursus geannuleerd en het eventuele reeds betaalde cursus geld gerestitueerd.

Prijzen

Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

Eigen risico

Deelnemers komen op eigen risico. Zjakkoo is niet aansprakelijk voor verlies, ongeval, ziekte, diefstal of andere vormen van schade, opgelopen op het atelier.